O zavodu

PREDSTAVITEV JAVNEGA ZAVODA

Naziv: Javni zavod Mekinjski samostan (v nadaljevanju: zavod)
Skrajšan naziv: Mekinjski samostan
Poslovni naslov: Polčeva pot 10, 1241 Kamnik
Matična številka: 8180431000
Davčna številka: 19359713
Številka transakcijskega računa: SI56 01100-6000060454
Telefon: 01/ 8938 898; gsm: 031/392-158
Spletna stran: https://samostanmekinje.si/
Odgovorna oseba zavoda: Irena Gajšek
Ustanovitelj: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik
Datum ustanovitve:  11. 12. 2017

 

Uradne ure:

  • ponedeljek od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 15. ure;
  • sreda od 8. ure do 12. ure in od 13. ure do 17. ure in
  • petek od 8. ure do 13. ure.

 

Člani sveta zavoda:

  • predstavniki ustanovitelja: Marjeta Humar (predsednica sveta zavoda), Jelka Golob, Boris Ravbar
  • predstavnik zainteresirane javnosti: Sinan Mihelčič
  • predstavnica zaposlenih: Katarina Mihelič

 

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov:

OPIS DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA

Zavod v skladu z odlokom opravlja naslednje dejavnosti kot javno službo oziroma pod enakimi pogoji in na način, ki velja za javno službo:

  • upravlja z objektom s pripadajočim zemljiščem,
  • predstavlja in promovira zgodovino Mekinjskega samostana, Kamnika in Slovenije ter ohranja kulturno in naravno dediščino,
  • organizira in izvaja različne vzgojno-izobraževalne programe in prireditve,
  • organizira in izvaja pedagoške, kulturnovzgojne in andragoške programe ter programe za skupine s posebnimi potrebami,
  • organizira in izvaja kulturne in druge prireditve v javnem interesu,
  • izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,
  • sodeluje s kulturnimi in izobraževalnimi institucijami doma in v tujini ter drugimi javnimi zavodi v Občini Kamnik.

Zavod po odloku opravlja tudi naslednje druge, tržne dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prejšnjega odstavka in se financirajo izključno iz nejavnih virov:

  • protokolarno dejavnost (npr. poročna in spremljajoča dejavnost),
  • oddajanje prostorov za razstave, kulturne, izobraževalne in druge prireditve ter storitve,
  • oddajanje prenočitvenih kapacitet,
  • gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev ter obiskovalcev prireditev,
  • prodaja drobnih spominkov in publikacij,
  • druge dejavnosti, skladne z namenom ustanovitve javnega zavoda.

Oglejte si prihodnje dogodke v samostanu.

X