Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov dvoran v JZKK

Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov dvoran v JZKK

Na podlagi 7. člena Pravilnika o merilih za oddajo prostorov v upravljanju JZKK v najem št. 59/2023 – PR, javni zavod za kulturo Kamnik, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, ki ga zastopa direktorica Irena Gajšek, objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA NAJEM IN KORIŠČENJE PROSTIH TERMINOV DVORAN V JZKK

 

  1. Predmet javnega razpisa so prosti termini za najem in koriščenje dvoran za obdobje od september 2024 do 30. junij 2025:

 

DVORANA RAZPISANI TERMINI
Mala dvorana v Domu kulture Kamnik, Fužine 10, 1241 Kamnik Od ponedeljka do nedelje: od 8. ure do 22. ure
Kino klub v Domu kulture Kamnik,
Fužine 10, 1241 Kamnik
Od ponedeljka do nedelje: od 8. ure do 22. ure
Dvorana mansarda v Mekinjskem samostanu, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik Od ponedeljka do nedelje: od 8. ure do 22. ure
Mala dvorana Marijin dom v Mekinjskem samostanu, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik Od ponedeljka do nedelje: od 8. ure do 22. ure

 

  1. ROK PRIJAVE: 30. JUNIJ 2024

 

  1. Prijavo za najem in koriščenje dvoran JZKK z navedbo dvorane, želenega termina in izvajalca pošljite na naslov:

JAVNI ZAVOD ZA KULTURO KAMNIK, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik s pripisom: »Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov dvoran v JZKK 2025 – NE ODPIRAJ«

 

  1. Najem in koriščenje dvoran v času izven tega razpisa je po dogovoru z JZKK.

 

  1. Prednostno pravico uporabe pri najemu oz. uporabi dvorane imajo uporabniki v skladu s 5. in 6. členom Pravilnika o merilih za oddajo prostorov v upravljanju JZKK.

 

  1. Vse vloge, ki ne bodo oddane pravočasno in na način kot je zahtevan v tem razpisu se bodo obravnavale le v primeru, da bodo na voljo še prosti termini.

 

  1. Vse prijavitelje opozarjamo, da morajo imeti na dan 1. 9. 2024 poravnane vse obveznosti z naslova najemov objektov za pretekle sezone. V nasprotnem primeru ne bodo upravičeni do koriščenja dodeljenih terminov in bodo le ti dodeljeni ostalim upravičencem.

 

Datum: 29. maj 2024                                                                                                                                                                                                                Javni zavod za kulturo Kamnik

                                                                                                                                                                                                                                                       Direktorica

                                                                                                                                                                                                                                                       Irena GajšekX