Projekt COMMHERITOUR v polnem zagonu

Projekt COMMHERITOUR v polnem zagonu

Konec maja in v začetku junija sta v samostanu Mekinje potekali prvi delavnici projekta COMMHERITOUR, ki se osredotoča na podporo tradicionalnim rokodelskim obrtem in dejavnostim, utemeljenim na nesnovni kulturni dediščini – oboje razume kot sredstvi za vključevanje podeželskih in oddaljenih območij Podonavja v družbeno-gospodarsko tkivo.

Popoldan 22. maja so deležniki projekta preživeli v družbi kustosinje Slovenskega etnografskega muzeja Katarine Nahtigal, s katero so razpravljali o številnih vidikih – zlasti o vrzelih – valorizacije kulturne dediščine, dopoldan 3. junija pa je bil po vodstvom Mije Bokal iz Razvojnega centra Srce Slovenije posvečen trženju rokodelskih in zeliščarskih izdelkov.

Po triurni razpravi na prvi delavnici so se deležniki strinjali, da je eden ključnih problemov vrednotenja kulturne dediščine pomanjkanje izobraževanja prihodnjih generacij rokodelcev oziroma obrtnikov, kar negativno vpliva tudi na profesionalizacijo rokodelstva. Obenem so se razgovorili tudi o nezadovoljivem odnosu med tematskimi strokovnjaki (teoretiki), rokodelci in poslovnimi vodji.

Na drugi delavnici so deležniki poskušali identificirati in oceniti stanje vidnosti izbranih lokalnih dediščinskih izdelkov ali storitev – Dnevov narodnih noš, lokalnega sira Trnič, zeliščnih izdelkov –, nakar so se osredotočili na samostansko blagovno znamko Doroteja. Razmišljali so tako o možnostih za njen nadaljnji razvoj kot o trženjskih in promocijskih pristopih.

        
Commheritour delavnica z deležniki na temo valorizacije kulturne dediščine ter Commheritour delavnica z deležniki na temo trženja rokodelskih izdelkov

Medtem ko sta bili delavnici na eni strani izvrstni priložnosti za izmenjavo idej in prva srečanja, saj sta povezali zeliščarke, etnologinje, pedagoginje in marketinške strokovnjakinje, sta služili tudi kot podlaga za pripravo projektnih poročil o valorizaciji lokalne kulturne dediščine. Ti dve poročili sta odraz osrednjih ambicij projekta COMMHERITOUR, in sicer priprave strateških usmeritev za področje dediščinskih obrti.

Projekt COMMHERITOUR sofinancirata Evropska unija iz programa Interreg Danube Region in Občina Kamnik.X