Projekt preobrazba

Projekt preobrazba

O projektu

Projekt Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – kratko Preobrazba, je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za sklad ESRR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Prijavitelj oziroma vodilni partner je Občina Kamnik, partnerja pa sta še VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje ter Noah Londer Charney s.p.

Samostan Mekinje je pomemben lokalni kulturni spomenik ter neizkoriščen potencial za socialno-ekonomski razvoj območja. Občina Kamnik bo v izogib propadanju in neizkoriščenosti obsežnega samostanskega kompleksa ter v želji po zagotavljanju kvalitetne ponudbe, ki bo služila potrebam lokalnega prebivalstva, s projektom izvedla sanacijo dela objekta ter oblikovala ponudbo raznovrstnih uporabnih vsebin za lokalno prebivalstvo, s čimer bo poskrbela za preobrazbo in nadaljnjo rabo objekta ob spoštovanju njegovih preteklih vrednot/tradicije in kulturno-izobraževalne razvojne usmeritve.

Projekt je namenjen

  • Dvigu kakovosti in števila lokalnih vsebin, usmerjenih v opolnomočenje posameznika in družbe z znanjem, veščinami in sposobnostmi za samostojno in kvalitetno življenje,
  • Izboljšanju bivalnih navad lokalnega prebivalstva z njihovim aktivnim vključevanjem v lokalno življenje,
  • Izboljšanju urejenosti urbanega območja občine Kamnik z oživljanjem opuščene kulturne dediščine,
  • Izboljšanju okoljske ozaveščenosti lokalnega prebivalstva z naborom okoljevarstvenih vsebin,
  • Izboljšanju kompetenc ranljivih ciljnih skupin in ostalega prebivalstva s pomočjo dostopnih, raznolikih in kakovostnih vsebin,
  • Druženju in povezovanju lokalnem okolju v okviru sodobnega kulturno-izobraževalnega centra, ki je odprtega tipa in dostopen za širšo javnost,
  • Oblikovanju inovativnega razvojnega partnerstva v urbanem središču,
  • Vzpostavitvi aktivne mreže deležnikov, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k raznovrstnim in kvalitetnim kulturno-izobraževalnim vsebinam

Projekt rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet območja, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju.

Projekt Preobrazba vključuje naslednje glavne aktivnosti, ki se bodo izvajale v dveh fazah v trajanju skupaj 25 mesecev s predvidenim zaključkom februarja 2020

preureditev dela pritličja samostanskega objekta, ki je od leta 1998  s posebnim aktom razglašen za kulturni spomenik

oblikovanje in izvedbo izobraževalnih in kulturnih vsebin – aktivnosti, namenjenih razvoju lokalnega prebivalstva, ki sovpadajo z izobraževalno in kulturno namembnostjo

nakup potrebščin za izvedbo delavnic, seminarjev, pogovornih večerov

aktivnosti, namenjene promociji omenjenih izobraževalnih in kulturnih vsebin (izdelava spletne strani, promocija projekta v tiskanih medijih, dnevi odprtih vrat…)

koordinacijo projektnih aktivnosti, vključno s podporo s strani prijavitelja vzpostavljeni upravljavski strukturi pri oblikovanju programov in iskanju poslovnih priložnosti za samostan Mekinje

vzpostavitev partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala

Noah Londer Charney s.p.

Oglejte si prihodnje dogodke v samostanu.X