Samostan – mesto srečevanj

Samostan – mesto srečevanj

LAS Srce Slovenije - maj2020 - logotip LAS plus EU - barvni - vecji PNG

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in
Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

O projektu

 • Trajanje projekta: maj 2021 – maj 2022
 • Nosilec projekta: Javni zavod Mekinjski samostan
 • Partnerji projekta: Občina Kamnik, Vrt zdravilnih rastlin, d. o. o., Dol pri Ljubljani
 • Skupna vrednost projekta brez DDV: 54.987,73 EUR, od tega vrednost sofinanciranja EKSRP 35.742,02 EUR

 

S projektom Samostan – mesto srečevanj želijo partnerji projekta bogato zgodovino samostana Mekinje, ki so ga sestre uršulinke leta 2016 podarile Občini Kamnik in ga od leta 2018 upravlja javni zavod, na sodoben in zanimiv način predstaviti tako prebivalcem Kamnika kot širše Slovenije in tujine, hkrati pa pod lastno blagovno znamko Doroteja, poimenovano po mekinjski opatinji Doroteji Sidoniji Gallenberg združiti lokalne zeliščarske in rokodelske izdelke ter razviti dodatno vrednost, ki bo omogočala participacijo, povezovanje in sodelovanje akterjev s celotnega območja LAS Srce Slovenije.

Projektne vsebine so namenjene pripravi in izvedbi razstave o zgodovini samostana Mekinje, zasaditvi samostanskega zeliščnega vrta, povezovanju lokalnih zeliščarjev in drugih ponudnikov v znamko Doroteja, vzpostavitvi samostanske info točke in trgovine z izdelki blagovne znamke ter podpornim vsebinam v obliki tematskih delavnic, namenjenih ranljivim ciljnim skupinam in vzpostavitvi Dorotejine šole. Del aktivnosti je namenjen tudi promociji nove samostanske ponudbe skozi zloženko in objave v tiskanih in elektronskih medijih.

Projekt je zgrajen na sodobnih inovativnih pristopih tako pri izvedbi stalne muzejske razstave kot tudi pri podjetniško usmerjenih delavnicah, ki spodbujajo razvoj podjetniških dejavnosti v lokalnem okolju. Z blagovno znamko Doroteja ohranja tradicijo in lokalno identiteto in spodbuja lokalno samooskrbo. Upošteva načela trajnostnega razvoja in neposredno podpira trajnostno oz. sonaravno rabo endogenih virov območja (kulturna dediščina). Projektne vsebine, povezane z novo muzejsko zbirko in zeliščnim vrtom, predstavljajo novo stalno ponudbo zavoda. Projekt območju LAS prinaša dodano vrednost, tako na področju turistične ponudbe, podjetniških priložnosti kot tudi vključevanja ranljivih skupin.

Cilji

 • zagotavljanje skladnega in vzdržnega razvoja samostana kot kulturnega spomenika in blagovne znamke Doroteja na osnovi trajnostnega in sonaravnega razvoja potencialov celotnega območja LAS Srce Slovenije;
 • izboljšanje trženja turistične destinacije Srca Slovenije in diverzifikacija turistične ponudbe (edinstvenost samostanske turistične ponudbe);
 • povečanje lokalne samooskrbe s hrano (zajtrki v samostanu, izdelki BZ Doroteja);
 • povečanje družbene moči deležnikov (skozi blagovno znamko in dodatno ponudbo);
 • krepitev lokalne identitete (podporne vsebine, blagovna znamka);
 • izboljšanje kakovosti lokalnih storitev (nadgradnja obstoječe ponudbe samostana);
 • krepitev razvojnih partnerstev (povezovanje lokalnih ponudnikov pri vzpostavitvi muzejske zbirke, zeliščnega vrta in pri razvoju blagovne znamke);
 • izboljšanje pogojev za delo prebivalcev (skozi blagovno znamko in dodatno ponudbo samostana);
 • povezovanje lokalnih prebivalcev in ranljivih skupin (skozi blagovno znamko in podporne vsebine – delavnice);
 • ohranjanje narave in okolja (zeliščarstvo, kulturna dediščina).X