Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE

Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE

Spoštovani!

Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij vas prijazno vabimo na okroglo mizo

Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE,

ki bo v torek, 11. FEBRUARJA 2020, ob 11. uri potekalo v našem samostanu.

Svoje izkušnje in primere dobrih praks bodo predstavile kmetije, ki sodelujejo v projektu, v sklopu katerega sta bili na območju delovanja štirih LAS-ov vzpostavljeni senena in sadna veriga ter razviti programi izkustvenega učenja na kmetijah.

Gostje okrogle mize bodo:
dr. Janez Bogataj, etnolog,
Barbara Lapuh, svetovalka koordinatorka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti (Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana),
Valentin Zabavnik (Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice),
Jože Korošec (Ekološka kmetija Matevžuc, Hruševka) in
Domen Virant (Kmetija Pr’ Ropet, Volčji Potok).

Z razpravljavci in drugimi sodelujočimi želimo predvsem izpostaviti velike in še vedno ne dovolj izkoriščene možnosti, ki jih ponuja slovensko podeželje s kakovostnimi prehranskimi pridelki in izdelki, predvsem pa opozoriti tudi na možnosti, ki so še odprte in vabijo k sodelovanju nove kmete oz. potencialne pridelovalce mleka senene prireje ter sadja.

Vljudno vabljeni, le skupaj lahko naredimo več ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE!

Prosimo, da svojo udeležbo potrdite do ponedeljka, 10. februarja 2020. Dodatne informacije in prijava: Damjana Peternelj, koordinatorica in moderatorka okrogle mize, T: 041 456 469, E: odprtavratakmetij@razvoj.si.

Pri projektu Odprta vrata kmetij sodelujejo LAS loškega pogorja, LAS Srce Slovenije, LAS s CILjem in LAS Gorenjska košarica. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.X