Javni razpis – direktor Javnega zavoda Mekinjski samostanX