Author: JZMS

V prenovljenih dvoranah Samostana Mekinje je v petek 15.3.2019 natopal baročni orkester in consort SBO. Zasedba je bila ustanovljena leta 2018 in  deluje pod umetniškim vodstvom dirigenta in čembalista, izr. prof.  Egona Mihajloviča. Predstavlja prvo inštitucijo v Republiki Sloveniji, ki skrbi in se aktivno zavzema za ozaveščanje in promocijo slovenske ter evropske glasbene dediščine iz obdobja renesanse in baroka. V prvem delu se je zasedba predstavila z izborom znanih madrigalov in opernih scen Claudija Monteverdija (1583-1643). Tako so bile na sporedu med drugim prolog »La Musica« iz opere Orfej ter znameniti ariji »Oblivion soave« in »Pur ti miro, pur ti godo« . V drugem delu so zazvenele arije »Piangero«,  »V adoro, pupille«,  »Da tempesta«  in druge  iz opere Georga Friedricha Händla (1685-1750) »Julij Cezar v Egiptu«.        Kot solistka je v omenjenih arijah nastopila kanadska sopranistka slovenskega rodu Theresa Plut, ki se uvršča med naše najuspešnejše operne in koncertne...

Včeraj popoldan se je v idiličnem atriju samostana Mekinje odvijalo odprtje mednarodne filatelistične razstave Alpe-Jadran Slovenija 2019, ki se jo je udeležil tudi župan Matej Slapar skupaj z njeno ekscelenco, veleposlanico Republike Češke Věro Zemanovo, predsednikom svetovne filatelistične organizacije Bernardom Bestonom, predsednikom evropske filatelistične federacije Jose  - Ramonom Moreno, predsednikom Filatelistične zveze Slovenije Petrom Suhadolcem, predsednikom organizacijskega odbora Alpe-Jadran Slovenija 2019 Igorjem Pircem, predsednikom delovnega dogovora Alpe Jadran Heimanom Tschernatschem in ostalimi gosti ter navdušenci filatelije. Filatelisti, ki se zavedajo pomembnosti ohranjanja kulturne dediščine, zgodovine in kulture skozi znamke. Filatelistično društvo Ivan Vavpotič Kamnik, ki letos obeležuje 70. obletnico delovanja, združuje ljubitelje zbiranja znamk in ostalega filatelističnega materiala ter hkrati ohranja spomin na oblikovalca prve jugoslovanske znamke Verigar, Kamničana Ivana Vavpotiča. Skupaj s Filatelistično zvezo Slovenije so tako pripravili mednarodno filatelistično razstavo Alpe-Jadran »SLOVENIJA 2019«, ki bo od 28. do 31. marca 2019 potekala v prostorih Javnega zavoda Mekinjski samostan,...

V okviru slovesnosti ob prazniku Občine Kamnik se je včeraj zvečer odvijalo uradno odprtje obnovljenih prostorov samostana Mekinje v okviru projekta Preobrazba. Ob tej priložnosti so si obiskovalci lahko ogledali prenovljene prostore, zbranim pa so se med drugim pridružili tudi župan Matej Slapar, podžupan Aleksander Uršič in vršilka dolžnosti direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan Saša Ceglar Vidmar.  Občina Kamnik je v okviru projekta Revitalizacije samostana Mekinje kot orodja za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij - Preobrazba - izvedla obnovo štirih večjih prostorov v pritličju samostana Mekinje. Projekt, katerega vodilni partner je Občina Kamnik, je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za sklad ESRR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. V okviru projekta smo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji v štirih dvoranah v pritličju obnovili električne in strojne inštalacije, zamenjali tlake in talne...

Včeraj dopoldan se je v preddverju občinske stavbe odvijalo odprtje fotografske razstave Jesseja Burkea, in sicer v okviru tako imenovanega »Ameriškega kulturnega tedna«, ki se v teh dneh odvija v samostanu Mekinje, Zavodu za turizem, šport in kulturo Kamnik ter Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik. Razstavo je odprl župan Matej Slapar, dogodka pa so se udeležili odpravnik poslov Veleposlaništva Združenih držav Gautam Rana, v. d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan Saša Ceglar Vidmar, Noah Charney in avtor razstave Jesse Burke. »Ameriški kulturni teden« je projekt Javnega zavoda Mekinjski samostan v sodelovanju z Občino Kamnik in ameriškim Kamničanom Noahom Charneyem, ki ga je odobrilo Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani, in sicer s ciljem promocije in povečanja razumevanja ameriške kulture v Sloveniji ter kulturne izmenjave med državama. V teh dneh se bo tako v okviru projekta odvijalo marsikaj zanimivega, današnja razstava pa je prvi izmed dogodkov.        Avtor fotografske razstave Jesse...

  Prenos razpisa v pdf obliki Svet Javnega zavoda Mekinjski samostan na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP),  Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan (Uradni list RS, št. 70/17)  in Statuta Javnega zavoda Mekinjski samostan (Uradni list RS, št. 67/18), objavlja javni razpis za prosto delovno mesto DIREKTORJA/ICE JAVNEGA ZAVODA MEKINJSKI SAMOSTAN   1. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje: ima najmanj univerzitetno izobrazbo (prejšnja) ali najmanj specializacijo po visokošolski izobrazbi (prejšnja) ali najmanj magistrsko izobrazbo (druga bolonjska stopnja) družboslovne smeri, ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, aktivno obvlada slovenski jezik, obvlada najmanj dva svetovna jezika, pozna področje dela zavoda, ima izkušnje na področju marketinga in organizacije dogodkov, ima sposobnost in izkušnje s področja organiziranja in vodenja dela, obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze...

Med 8. in 13. marcem bomo v samostanu Mekinje gostili priznana ameriška umetnika, pisatelja Manuela Gonzalesa in fotografa Jesseja Burkea. Gre za projekt Javnega zavoda Mekinjski samostan v sodelovanju z Občino Kamnik in ameriškim Kamničanom Noahom Charneyem, ki ga je odobrila Ameriška ambasada v Ljubljani s ciljem promocije in povečanja razumevanja ameriške kulture v Sloveniji ter kulturne izmenjave med državama. K sodelovanju smo povabili tudi Zavod za turizem, šport in Kulturo Kamnik ter Knjižnico Franceta Balantiča Kamnik. Vsi dogodki so odprti za vso zainteresirano javnost in brezplačni. Program ameriškega tedna obsega različne dogodke, med katerimi izpostavljamo uvodno odprtje fotografske razstave Jesseja Burkea v avli Občine Kamnik v petek, 8. marca ob 11. uri. Manjši del fotografij bo razstavljen tudi v izložbi turistične info točke v centru Kamnika. Zvečer ob 18. uri bo v samostanu Mekinje potekal intervju s fotografom, ki ga bo vodil Noah Charney. V soboto, 9. marca ob 18. uri, bo v samostanu potekala novinarska konferenca s predstavitvijo projekta in obeh umetnikov, ki...

Kamnik kot turistična destinacija je že drugič zapored dosegla rekordno število obiskanosti in sicer tako pri številu prihodov kot pri številu nočitev gostov. Po podatkih Statičnega urada Slovenije je v letu 2018 Kamnik kot turistično destinacijo obiskalo 35.955 gostov, ki so skupaj opravili 97.230 nočitev. Povprečna doba bivanja znaša 2,7 dni, če upoštevamo samo tuje turiste pa 3,1 dan. Na Statističnem uradu opozarjajo, da zaradi spremembe metodologije neposredna primerjava s prejšnjimi leti ni možna, vsekakor pa velja, da se Kamnik krepi kot privlačna turistična destinacija v osrednji Sloveniji. »To so podatki, ki so zadovoljivi in so plod trdega dela večih deležnikov skozi vse leto,« pravi direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik dr. Tomaž Simetinger, ki dodaja: »Ti podatki so odraz dobrega dela turističnih ponudnikov v Kamniku in okolici, ki se trudijo na tem področju, za kar se jim iskreno zahvaljujem, hkrati pa so tudi pokazatelj, da ekipa oddelka turizem...

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik nadaljuje s predstavitvami Kamnika kot turistične destinacije na turističnih sejmih in borzah po Evropi. Tako se je med 23. in 27. januarjem Kamnik z okolico predstavljal tudi na eni izmed največjih poslovnih borz v mednarodni turistični industriji in vodilni borzi v Evropi za južnoameriški trg – Fitur Madrid. Na predstavitvi so obiskovalci lahko okusili liker Rušov'c ter se posladkali s čokolado polnjeno s sirom Trnič iz Velike planine. V vseh petih dneh je predstavitev Kamnika obiskalo več kot 700 obiskovalcev, tekom tedna so zanimanje pokazale številne tuje agencije in novinarji, s katerimi so potekali individualni pogovori. V soboto in nedeljo, ko je bil sejem namenjen fizičnim osebam, so izredno zanimanje za turistično ponudbo Kamnika pokazali tudi ostali obiskovalci sejma. »Španski trg velja kot potencialni trg za Slovenijo in alpske destinacije, kamor sodi tudi Kamnik. Tudi statistika obiska osrednje TIC točke v Kamniku in statistika turističnih...

Javni zavod Mekinjski samostan, Polčeva pot 10, 1241 Kamnik, na podlagi 9. člena Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan (Ur. l. RS, št. 70/2017) ter 9. člena Statuta zavoda (Ur. l. RS, št. 67/2018) objavlja   Javni poziv zainteresirani javnosti za imenovanje predstavnika v svet Javnega zavoda Mekinjski samostan   Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Mekinjski samostan v 9. členu določa, da svet zavoda sestavlja pet članov, od tega en predstavnik zainteresirane javnosti. Statut zavoda v 9. členu določa, da predstavnika zainteresirane javnosti imenuje župan Občine Kamnik na podlagi predhodno objavljenega javnega poziva, ki ga objavi direktor zavoda najpozneje 60 dni pred potekom mandata sveta zavoda. Ker predstavnik zainteresirane javnosti še ni bil imenovan, ker statut še ni bil sprejet, javni zavod vabi zainteresirano javnost, da poda predloge kandidatov za svojega predstavnika v svetu zavoda. Predlog mora vsebovati: Ime in priimek kandidata, Rojstni podatki in naslov kandidata, Število let delovanja na področju izobraževanja,...

V preteklem mesecu je potekalo intenzivno delo na vključevanju Občine Kamnik v nova evropska partnerstva, konkretno na transnacionalnem programu Območje Alp (Interreg Alpine Space). Zadnji, 4. razpis na omenjenem programu je bil odprt do 12. decembra in v roku smo uspeli s prijavo treh projektov v vlogi projektnega partnerja. Pri prijavah je sodeloval tudi Javni zavod Mekinjski samostan, ki išče partnerje in projekte v okviru prioritete naravna in kulturna dediščina. Projekt ACCESS_NATURE načrtuje aktivnosti, usmerjene v zagotavljanje dostopa do narave ljudem z oviranostmi, zlasti invalidom, starejšim in mladim, ki niso v stiku z naravo (zlasti razvoj novih produktov in storitev dostopa do narave za ljudi z oviranostmi, z njihovim aktivnim vključevanjem). Projekt Bus.To.CH se ukvarja z oblikovanjem in izvajanjem različnih ukrepov za valorizacijo, izboljšanje in zaščito lokalne kulturne dediščine (načrtovanje poslovnih modelov, usposabljanje mladih za trženje dediščine in oblikovanje skupne ponudbe). Projekt RURBAN je usmerjen v vrednotenje podeželske zapuščine in ustvarjanje...

X