Nadaljevanje delavnic zavoda Vezal – tokrat o težjih temah v družinskih odnosih

Nadaljevanje delavnic zavoda Vezal – tokrat o težjih temah v družinskih odnosih

V soboto, 19. maja, je bila v samostanu Mekinje izvedena še ena delavnica zavoda Vezal, ki se je je udeležilo preko 60 udeležencev, tokrat na temo težjih vzgojnih situacij v družinah.  Otrokom namreč danes starši težko postavljajo meje, avtoriteto mešajo z zlorabo moči, po neskončnem popuščanju in neuspešnih prošnjah pa ob otrokovi neodzivnosti in ignoriranju starševske moči, ne zmorejo več ohraniti prijaznosti v odnosu do otroka. Na delavnico so prišli starši otrok s posebnimi potrebami (aspergerjev sindrom, avtizem, ADHD), otrok v starosti večinoma pred puberteto, največ pa je bilo staršev otrok v osnovni šoli.

V prvem delu delavnice so se udeleženci ukvarjali s pomembnimi temami in lastnimi izkušnjami glede trdnosti v vlogi staršev. Delo je potekalo kot osebno delo in nato še kot izkušnja v majhni skupini. Delo v majhnih skupinah udeležence povezuje na poseben način, saj si v varnem okolju izmenjajo lastne dileme in podelijo izkušnje v težjih situacijah. To omogoča izkušnjo varnosti, zaupanja in podpore pri ostalih udeležencih, kar deluje povezovalno. Na tak način z delavnicami gradimo tudi povezanost med udeleženci, ki učinkuje izven časa trajanja projekta.

Dinamika učenja je potekala podobno kot na prvi delavnici o motivaciji: delo v malih skupinah, ki povezuje, zelo visoka angažiranost udeležencev, čas jim je hitro mineval, teme so izhajale iz njihovih potreb, dobili so točno to, kar so potrebovali, cenijo kakovost izvedene delavnice, so hvaležni za možnost pridobivanja znanj in se zavedajo kakovosti in vpliva na medsebojne odnose doma.

Izjave nekaterih udeležencev:

»Veliko sem se spet naučila, o odzivu na intenzivna čustva, tudi kako z otrokovimi željami in potrebami. Hvala!«

»To delavnico bi morali doživeti vsi starši. Že če spremenimo en majhen košček, je to tako veliko za boljše življenje doma.«

»Bila sem že marsikje, ampak vajina delavnica je posebna izkušnja. Najprej, kako znata ustvariti varnost, da lahko med seboj delimo težke teme. In seveda vajin način, z rešitvami, ki so tako preproste in učinkovite. Vem, v ozadju je veliko prakse in znanja. Ja, se strinjam, neprecenljivo.«

»Prišel sem po en koš nasvetov, odhajam z zvrhanim.«X