Občina Kamnik v sodelovanju s samostanom Mekinje vključena v štiri nova evropska partnerstva

Občina Kamnik v sodelovanju s samostanom Mekinje vključena v štiri nova evropska partnerstva

Kot smo že pisali, je v mesecu juniju potekalo intenzivno delo na vključevanju Občine Kamnik in samostana Mekinje v nova evropska partnerstva, konkretno na transnacionalnem programu Interreg Adrion. Drugi razpis na omenjenem programu je bil odprt do 29. junija in v roku smo uspeli s prijavo štirih projektov v vlogi projektnega partnerja. Projekti z akronimi AIMS, EXPERIA in Innovative Adriatic Museum na prvem specifičnem cilju obravnavajo vsebine kot so doživljajski turizem v povezavi s kulturno dediščino in interakcijo z različnimi deležniki, razvoj skupnih transnacionalnih strategij s področja turizma v povezavi z dediščino, spodbujanje turizma na podeželju s pomočjo identitete znamk, kontrole kakovosti in destinacijskega managementa, pilotni inovativni inkubatorji za povezavo podjetništva s priložnostmi turizma, razvoj inovativnih orodij ter digitalizacija kulturne in naravne dediščine idr. Projekt z akronimom MU-HA na drugem specifičnem cilju pa obravnava cikel obvladovanja z vodo povezanih nesreč (poplave, suša, naključno onesnaženje ter odpoved kritične infrastrukture). Skupna vrednost vseh štirih prijavljenih projektov za Občino Kamnik znaša 866.994,5 EUR, od tega predstavljajo sredstva ERDF 85%. Rezultati ocenjevanja prispelih vlog se pričakujejo konec leta oziroma v začetku prihodnjega leta, pričetek izvajanja odobrenih projektov pa konec prihodnjega leta.X