Pogovorni večer o večni mladosti in živosti

Pogovorni večer o večni mladosti in živosti

V sredo 26. septembra se je v samostanu zgodil zanimiv pogovorni večer, ki ga je vodil partner projekta Preobrazba Noah Charney, gosta pa sta bila Leonida in Albert Mrgole iz zavoda Vezal, prav tako partnerja projekta.

Leonida in Albert Mrgole sta odgovarjala na vprašanja, v katerih sta v uveljavljena prepričanja in stereotipe o intimnosti, spolnosti in partnerskih odnosih, vnesla poglede s strani novih dognanj v raziskavah delovanja možganov, čustvovanja in vedenja, z dodatki lastnih iskrenih in osebnih izkušenj in izkušenj iz njunega psihoterapevtskega delovanja.

Pogovor, ki so ga udeleženci napeto spremljali, je potekal o tem kako se najnovejša spoznanja v nevroznanosti povezujejo z doživljanjem intimnosti in bližine v odraslih partnerskih odnosih, kako so možgani plastični in jih izkušnje novosti, čustvenega iskrenja, živosti in igrivosti in druženja ohranjajo v mladostni kondiciji, kako fascinacija z občutki zaljubljenosti izhaja iz izkušnje prvotne navezanosti, skrbi in bližine, kako se občutki potrebe po bližini, stiku, negovanju, zaupanju, varnosti in drugi odražajo v odraslem seksualnem življenju, kaj so najpogostejši razlogi, da se partnerja ne zmoreta pogovarjati o svojem seksualnem doživljanju, kako se je mogoče pogovarjati o potrebah in doživljanju seksualnosti v partnerskem odnosu, kaj je podlaga, ki v partnerskem odnosu ustvari potrebne pogoje za varno bližino, kako v partnerskem odnosu ustvarimo zaupanje, predanost, varnost, bližino, iskrenost, igrivost, radovednost, poslušanje potreb drugega, kako o spolnosti govorimo z otroki… Po končanem predavanju so udeleženci postavili še nekaj vprašanj in posredovali nekaj komentarjev na temo predavanja.

Leonida Mrgole je Noahu zastavila vprašanje o tem, ali se slovenski način odnosa do spolnosti kaj razlikuje od ameriškega. V odgovoru smo izvedeli nekaj bistvenih razlik, ki zadevajo odnos najstnikov do seksualnih praks med Evropo in ZDA, o tem, kaj so prepričanja in moralna načela, in kaj so resnične prakse in izkušnje, o tem, koliko so odraščajoči v eni in drugi mentaliteti opremljeni za zdrav in realen partnerski odnos, kako izkušnje v eni in v drugi kulturi vplivajo na kakovost življenja partnerskih zvez.X