V samostanu Mekinje zaživel projekt »Preobrazba«

V samostanu Mekinje zaživel projekt »Preobrazba«

Župan Marjan Šarec se je 23. aprila 2018 udeležil uvodnega dogodka projekta »Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – Preobrazba« (v nadaljevanju: »Preobrazba«), ki je bil potrjen na javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije. S tem se tako pričenja niz aktivnosti za oživitev nekdanjega uršulinskega samostana Mekinje, tako na področju sanacije dela objekta kot tudi izvedbe številnih delavnic in dogodkov za občane ter ostale prebivalce območja LAS.

 

 

Projekt »Preobrazba« vključuje aktivnosti, ki se bodo izvajale v dveh fazah v trajanju skupaj 25 mesecev s predvidenim zaključkom februarja 2020, sofinancirata pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Prijavitelj oziroma vodilni partner je Občina Kamnik, partnerja sta VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje ter Noah Londer Charney, s. p. Projekt je namenjen dvigu kakovosti in števila lokalnih vsebin, usmerjenih v opolnomočenje posameznika in družbe z znanjem, veščinami in sposobnostmi za samostojno in kvalitetno življenje; izboljšanju bivalnih navad lokalnega prebivalstva z njihovim aktivnim vključevanjem v lokalno življenje; izboljšanju urejenosti urbanega območja občine Kamnik z oživljanjem opuščene kulturne dediščine; izboljšanju okoljske ozaveščenosti lokalnega prebivalstva z naborom okoljevarstvenih vsebin; izboljšanju kompetenc ranljivih ciljnih skupin in ostalega prebivalstva s pomočjo dostopnih, raznolikih in kakovostnih vsebin; druženju in povezovanju  lokalnem okolju v okviru sodobnega kulturno-izobraževalnega centra, ki je odprtega tipa in dostopen za širšo javnost; oblikovanju inovativnega razvojnega partnerstva v urbanem središču ter vzpostavitvi aktivne mreže deležnikov, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k raznovrstnim in kvalitetnim kulturno-izobraževalnim vsebinam. 

Aktivnosti, ki se bodo izvajale, bodo naslednje: preureditev dela pritličja samostanskega objekta, ki je od leta 1998  s posebnim aktom razglašen za kulturni spomenik; oblikovanje in izvedba izobraževalnih in kulturnih vsebin – aktivnosti, namenjenih razvoju lokalnega prebivalstva, ki sovpadajo z izobraževalno in kulturno namembnostjo; aktivnosti, namenjene promociji omenjenih izobraževalnih in kulturnih vsebin (izdelava spletne strani, promocija projekta v tiskanih medijih, dnevi odprtih vrat…); koordinacija projektnih aktivnosti, vključno s podporo s strani prijavitelja vzpostavljeni upravljavski strukturi pri oblikovanju programov in iskanju poslovnih priložnosti za samostan Mekinje in vzpostavitev partnerstva za izboljšanje socialnega kapitala.

Projekt »Preobrazba« tako rešuje problematiko neizkoriščenih prostorskih kapacitet območja, hkrati pa z naborom kakovostnih, lokalni socialni problematiki prilagojenih vsebin, ki jih v tem prostoru primanjkuje, vzpostavlja prostor neformalnega druženja prebivalstva, namenjen izobraževanju, spodbujanju ustvarjalnosti, opolnomočenju zlasti ranljivih ciljnih skupin z znanjem in veščinami za kvalitetno življenje in socialno vključitev v okolje, medgeneracijskemu povezovanju, osebnostni rasti in krepitvi pripadnosti lokalnemu okolju. Z namenom pridobivanja dodatnih sredstev za revitalizacijo samostana Mekinje se bosta Občina Kamnik in Javni zavod Mekinjski samostan vključevala v nova partnerstva in projekte na transnacionalni, nacionalni, medregionalni in čezmejni ravni. Vsebine, ki se v samostanu že izvajajo, in se bodo skozi izvajanje projekta »Preobrazba« ter ostalih projektov še nadgradile, sledijo letošnjemu sloganu evropskega leta kulturne dediščine: »Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost«.

 

 

Zbrane je ob začetku predstavitve projekta »Preobrazba« pozdravil in nagovoril župan Marjan Šarec: »Pred leti smo kot darilo dobili samostan Mekinje. Zunanja javnost je to sprejela z navdušenjem, tudi mi, a to ni neka lahkotna ideja, z vsem tem so seveda povezane tudi finance. Ker smo na Občini zavezani temu, da moramo gledati tako, da zadeve ne gredo v nič, smo kar nekaj časa premišljevali kaj storiti s to stavbo, da bo nekoč viden tudi napredek in seveda, da ne bo propadla. Idej je bilo veliko, nekatere so bile celo eksotične. Z vztrajnostjo in veliko dela, truda celotne ekipe in posameznikov, smo na koncu prišli do sklepa, da je najbolje ustanoviti javni zavod. Zdaj smo naredili prvi korak, prišli do te točke, da se je dobesedno začela preobrazba. Seveda zadeve ne gredo tako hitro kot bi si marsikdo želel. V.d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan Saša Ceglar Vidmar ima veliko znanja s tega področja, zato verjamem, da bo ta preobrazba s časoma tudi uspešna.«

 

 

V nadaljevanju pa so več o Javnem zavodu Mekinjski samostan in nastajanju projekta  spregovorili vodja Oddelka za družbene dejavnosti Tina Trček, v. d. direktorice Javnega zavoda Mekinjski samostan Saša Ceglar Vidmar ter partnerji projekta »Preobrazba« Leonida in Albert Mrgole z Zavoda VEZAL ter Noah Charney, s. p..

S petjem je dogodek popestril Jonas Tomšič Jacobs ob glasbeni spremljavi Egona Bajta, vezna beseda pa je pripadala dr. Tomažu Simetingerju.

 

 

 

Vir: Občina KamnikX