Vključevanje Občine Kamnik in samostana Mekinje v evropska partnerstva

Vključevanje Občine Kamnik in samostana Mekinje v evropska partnerstva

V mesecu juniju poteka intenzivno vključevanje Občine Kamnik in samostana Mekinje v nova evropska partnerstva, konkretno na transnacionalnem programu Interreg Adrion, ki pokriva območje 4 članic EU (del Italije, Slovenija, Grčija, Hrvaška) in 4 nečlanic (Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna Gora, Srbija). Drugi razpis na omenjenem programu je odprt do 26. junija in ima na voljo okoli 34 mio EUR sredstev za sofinanciranje projektov. Odprta je samo prioritetna os 2 – Trajnostna regija, z dvema specifičnima ciljema, za nas je zanimiva zlasti prva tema prvega specifičnega cilja – Ohranjati, kapitalizirati in inovirati kulturno in naravno dediščino, z več podtemami, v okviru katerih iščemo nova partnerstva na Jadransko-Jonskem območju.  S tem namenom smo se udeležili mednarodnega dogodka ob odprtju drugega razpisa, ki je potekal konec aprila v Zagrebu, prav tako pa nove partnerje iščemo preko programske strani Linkedin. Vsako partnerstvo mora sestavljati najmanj 6 partnerjev, od tega največ dva iz iste države, stopnja sofinanciranja pa je 85% upravičenih stroškov. Med upravičenimi partnerji so tudi javne institucije, kot je Občina Kamnik oziroma Javni zavod Mekinjski samostan, seveda pa so pogoj reference in izkušnje partnerja. Z novimi partnerstvi in projekti bomo v primeru potrditve nadaljevali z revitalizacijo samostana Mekinje, zlasti na vsebinskem oziroma programskem področju, izmenjavi izkušenj in dobrih praks med partnerji ter krepitvi znanja zaposlenih in lokalnih deležnikov, v manjšem obsegu pa je možen tudi nakup opreme oziroma manjše investicije. Rezultati aktualnega razpisa bodo znani predvidoma konec leta. Prav tako iščemo partnerstva v okviru programa EEA and Norway Grants, kjer kot države donatorice sodelujejo Norveška, Islandija in Lihtenštajn, ter za razpis ameriške ambasade v Sloveniji Cultural Grants. Poleg morebitnih dodatnih nepovratnih sredstev, ki jih omogočijo taki projekti, so neprecenljiva tudi nova partnerstva oziroma mreže na območju Evropske Unije, ki odpirajo vrata širšemu sodelovanju in povezovanju.X