Vključevanje v projekte transnacionalnega programa Območje Alp

Vključevanje v projekte transnacionalnega programa Območje Alp

V preteklem mesecu je potekalo intenzivno delo na vključevanju Občine Kamnik v nova evropska partnerstva, konkretno na transnacionalnem programu Območje Alp (Interreg Alpine Space). Zadnji, 4. razpis na omenjenem programu je bil odprt do 12. decembra in v roku smo uspeli s prijavo treh projektov v vlogi projektnega partnerja. Pri prijavah je sodeloval tudi Javni zavod Mekinjski samostan, ki išče partnerje in projekte v okviru prioritete naravna in kulturna dediščina.

Projekt ACCESS_NATURE načrtuje aktivnosti, usmerjene v zagotavljanje dostopa do narave ljudem z oviranostmi, zlasti invalidom, starejšim in mladim, ki niso v stiku z naravo (zlasti razvoj novih produktov in storitev dostopa do narave za ljudi z oviranostmi, z njihovim aktivnim vključevanjem). Projekt Bus.To.CH se ukvarja z oblikovanjem in izvajanjem različnih ukrepov za valorizacijo, izboljšanje in zaščito lokalne kulturne dediščine (načrtovanje poslovnih modelov, usposabljanje mladih za trženje dediščine in oblikovanje skupne ponudbe). Projekt RURBAN je usmerjen v vrednotenje podeželske zapuščine in ustvarjanje trajnostnega razvoja v perifernih podeželskih območjih (identifikacija izzivov in priložnosti, oblikovanje lokalne ponudbe z aktivnim vključevanjem lokalnih ponudnikov in načrtovanje trajnostnega razvoja vključenih podeželskih območij). Razpis programa Območje Alp je dvostopenjski, kar pomeni, da omenjene prijave vsebujejo zgolj orise projektov ter projektnih aktivnosti, natančno pa bodo projekti razdelani in finančno konkretizirani v primeru izkazane podpore s strani razpisovalca predvidoma marca 2019.X