Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

Vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp

V torek 27.11.2018 je v Samostanu Mekinje potekala predstavitev rezultatov projekta Vodne zgodbe Kamniško Savinjskih Alp. Predstavitve se je udeležilo več kot 40 udeležencev iz celotnega območja KSA. Jamarski klub Kamnik (Vido Kregar in Rajko Slapnik) sta predstavila analize 24 vodnih izvirov na kamniškem območju KSA. Sicer je bilo v okviru projekta analiziranih več kot 80 izvirov na celotnem območju KSA. Rezultati kažejo na to, da so na tem območju vode še čiste in kvalitetne. Zaradi kraškega površja gre za zelo občutljivo območje, kjer se v izvirskih vodah pozna vsaka najmanjša človeška dejavnost. V nekaterih izvirih voda ni več povsem neoporečna. Razvoj turizma na tem območju moramo načrtovati zelo previdno, predvsem pa predhodno urediti potrebno infrastrukturo (zlasti odvodnjavanje odpadnih vod). Marko Slapnik in Nejc Slapnik sta predstavila nekaj zgodb, ki se nanašajo na Kamnik in tudi eno generalno zgodbo za celotno območje KSA. Skozi zgodbe se nam odkriva zgodovina, predvsem pa odkrivamo naše korenine. V nadaljevanju je potekal tudi terenski ogled nekaterih izvirov v Kamniški Bistrici (Glavni izvir, Mali izvirk, Kraljev studenec in studenci izpod Mokrice).

     

V petek 30. 11. 2018 in soboto 1. 12. 2018 je v Samostanu Mekinje potekal 1. del  usposabljanja za turistične vodnike. Drugi del bo potekal 7. in 8. 12. 2018. Usposabljanje poteka kot kombinacija predstavitev, skupinskega dela in terenskih ogledov oziroma vaj na terenu. Udeleženci spoznavajo osnove interpretacije dediščine oz. kako zanimivosti pretvoriti v doživetja, odkrivajo vodne zgodbe Kamniško-Savinjskih Alp in možnosti njihove uporabe v turizmu, na terenu odkrivajo zanimivosti vodnih virov in možnosti njihove interpretacije, ter načrtujejo interpretacijo voda v Kamniško-Savinjskih Alpah za različne ciljne skupine.

 

Avtor: Barbara Strajnar, Občina KamnikX