Z zavodom Vezal o partnerskih odnosih

Z zavodom Vezal o partnerskih odnosih

V soboto, 16. junija, je bila v samostanu Mekinje izvedena zadnja delavnica zavoda Vezal pred poletnim premorom, ki se je je udeležilo preko 40 udeležencev, večinoma parov. Tokratna tema so bili delujoči partnerski odnosi.  Delavnica je bila namenjena vsem partnerjem, ki se zavedajo potrebe bolj kakovostnega in funkcionalnega medsebojnega odnosa. Delujoč partnerski odnos je podlaga za osebno mentalno zdravje, preventiva pred stresnimi obolenji in je temelj za delujočo starševsko vlogo.

Udeleženci so prišli na delavnico z izraženimi potrebami po spremembah, z izraženimi opisi različnih nefunkcionalnosti v partnerstvu. Vsebina delavnice je bila premišljeno izbrana in naravnana v smeri povezovanja, utrjevanja občutka varnosti v odnosih, zavedanja kakovosti, ki povezujejo, izbiri povezovalnih navad in poslušanju drugega.

Udeleženci so na delavnici aktivno sodelovali v štirih vajah, ki so potekale v majhnih skupinah in zadnja v paru. Na teh vajah so utrjevali veščine poslušanja in validacije drugega, sprejemanja različnosti ter razumevanja različnosti pri drugem. Vse vaje so imele povezovalni učinek, ki se je postopno odražal na vedenju udeležencev.

Skozi vaje so postopoma ozavestili svoje kvalitete, prepoznali, na katerih bolečih mestih povzročajo drug drugemu frustracije in se naučili to sporočiti drug drugemu na način sprejemljivega dialoga.

Delavnico smo zaključili z iztočnico, ki je udeležence osredotočila k načrtovanju delujočega in povezanega partnerskega odnosa, kar je bila mnogim zelo povezovalna izkušnja.

Izjave nekaterih udeležencev:

»Mislila sem, da bomo kopali po konfliktih in ranah. In sem bila veselo presenečena, da smo delali na povezovanju in v tem je res bistvo. Zdaj me je ena sama hvaležnost do vseh.«

»Dobila sem, kar sem potrebovala, tolažbo. Ob tem pa še veliko spodbud. In spoznanje, da jaz nosim svoj del odgovornosti za svoje stanje.«

»Vidim, da nisva edina v težavah in to me pomirja. Zavedam se, da veliko delujem iz načina napad in obramba. Mislim, da se bomo še videli.«

»Všeč mi je bilo tukaj. Doma vedno ni časa, hitiva drug mimo drugega, tukaj pa sva bila prisotna in na voljo drug drugemu. Verjamem, da se bo spremenila najina komunikacija od očitanja k poslušanju.«

 

 

Vir: zavod VezalX