Author: sigiart

Prišla je nadloga, imenovana koronavirus. Ustavila je družabno življenje, kulturna snovanja in udejstvovanja, celo gospodarstvo in vsakdanji način življenja, kakršnega smo poznali. Nič več ne bo, kot je bilo… V Javnem zavodu Mekinjski samostan resnično ne. Nadaljujemo zgodbo, ki se je začela plesti leta 2018 in snujemo njeno nadgradnjo. S pomočjo zavodov v občini Kamnik in društev, pomembnih sooblikovalcev in gonilnih sil razvoja kulture v Kamniku, pripravljamo v prihodnosti celovito ponudbo različnih dejavnosti, ki bodo obogatile življenje tako Kamničanov kot širše okolice...

Projekt Revitalizacija samostana Mekinje kot orodje za oživitev opuščenega objekta kulturne dediščine in krepitev zmogljivosti prebivalcev urbanih območij – kratko Preobrazba, je bil potrjen na prvem javnem pozivu Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije za sklad ESRR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj....

  Javni zavod Mekinjski samostan objavlja javni razpis za prosto delovno mesto KOORDINATOR VII/1 Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje: ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo (prejšnja) oz. prvo bolonjsko stopnjo, ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj, aktivno obvlada slovenski jezik, obvlada najmanj en svetovni jezik (angleški).   Poleg izpolnjevanja zgornjih pogojev se od kandidata pričakuje: pozna področje dela zavoda, ima izkušnje na področju trženja in organizacije dogodkov, organizacijske sposobnosti, obvlada osnove dela z računalnikom (urejevalniki besedila, preglednice, baze podatkov), veljavni vozniški izpit kategorije B, samostojnost in kreativnost pri delu.   Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31.12.2025 s polnim delovnim časom in poskusno dobo treh mesecev.   Opis del in nalog delovnega mesta koordinator: sodelovanje pri izvajanju muzejske dejavnosti zavoda, uredniško oblikovanje in skrb za ažurnost podatkov v elektronskih in ostalih oblikah obveščanja...

X